Internet Explorer 9

Tải xuống Internet Explorer 9 dành cho Windows

  • Tương thích với hệ điều hành của bạn
  • Tải xuống miễn phí
  • Bằng Tiếng Việt
Phiên bản:
Windows 7 32-bit 9.0.8112.16421

Tải xuống miễn phí Internet Explorer 9. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

  • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
  • Luôn có sẵn
  • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Windows

Tải xuống Internet Explorer 9 thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới